I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Spoor 1

Iedere werkgever heeft te maken met ziekteverzuim van medewerkers. Door goede verzuimbegeleiding kan langdurig verzuim voorkomen worden. In het eerste spoor wordt onderzocht of er voor de medewerker passende arbeid is binnen de organisatie. Dit kan de huidige functie (met aanpassingen) zijn of een andere beschikbare functie.

Hoe gaat u als werkgever het re-integratietraject Spoor-1 inrichten?

 • Welk takenpakket en welke belasting past op dit moment bij uw medewerker naar aanleiding van de probleemanalyse?
 • Zijn er aanpassingen nodig op de werkplek en/of inhoud van de functie?
 • Kan een medewerker gedeeltelijk zijn werk hervatten?
 • Helpt het om de werktijden aan te passen?
 • Wat dient de werkgever doen?
 • Hoe wordt dit vastgelegd?
 • Wat is de volgende stap?

Na een uitgebreide analyse gaan we zowel met de medewerker als de werkgever de mogelijkheden onderzoeken. Hierbij is ons uitgangspunt altijd wat de medewerker nog wél kan.

PerspectiefPlus draagt zorg voor een optimale verzuim- en trajectbegeleiding en een adequaat re-integratiedossier.

Pluspunten voor de medewerker

 • Begeleiding op maat tijdens ziekte;
 • Mogelijkheden onderzoeken. Wat kan er wel?
 • Vertrouwenspersoon voor eventuele emotionele opvang, ondersteuning en begeleiding.

Pluspunten voor de werkgever

 • Voorkomen van stagnatie tijdens het re-integratietraject;
 • Samen met PerspectiefPlus komen medewerker en werkgever al snel tot de kern, waardoor er op een constructieve manier vervolgstappen gezet kunnen worden;
 • Verzekeren van optimale inspanningen voor de re-integratie van uw medewerker;
 • Zorgdragen voor een juiste wijze van dossiervorming;
 • Handelen in het belang van de medewerker conform wet en regelgeving;
 • Dossier op orde om eventuele boetes of loonsancties te voorkomen.
Image module